Winkelwagen

Januari 2024

Vorig jaar hebben we alle wijzigingen betreffende de e-learning lesplannen doorgevoerd. De vernieuwde e-learning cursussen zijn niet alleen herschreven naar de nieuwe richtlijnen van het CCV maar we hebben er ook nieuwe wet- en regelgeving in verwerkt.

Vanaf deze maand is het CBR strenger tijdens de steekproeven en wordt goed gelet of het E4 lesplan wel gebruikt wordt. Ook is het gebruik van de docentenrapportage een verplichting aan het begin van het klassikale gedeelte.

Nieuw in ons aanbod

Vanaf heden hebben we nieuw in ons aanbod:

 • RVM1-C, VM2-C en VM3-C
 • Theorie voor rijbewijs T
 • Praktische toets

Voor alle drie geldt dat we deze kosteloos kunnen toevoegen aan een bestaand account. Je betaalt hierna alleen per cursist. Heb je interesse, mail ons dan.

Planning 2024

We gaan ons dit jaar focussen op de W-cursussen.

 • W01 – Het Nieuwe Rijden
 • W05 – Manoeuvreren
 • W07 – Veilig werken met de vrachtauto

Dit worden lesplannen voor zowel e-learning als regulier.

Bestaande 4-uurs cursussen gaan in de loop van dit jaar ook als 3-uurs variant aangeboden worden.

Heb je interesse in een 3-uurs e-learning variant of wil je bepaalde onderwerpen in bestaande e-learningen, geef het bij ons aan! We kijken graag mee wat mogelijk is.

Wijzigingen vanaf volgende maand

 • Er zal automatisch een factuur worden verzonden nadat het krediet is opgewaardeerd.
 • Je betaalt per cursist die een e-learning volgt vanaf € 22,50 (incl BTW)

————————————————————————————————————–

Augustus 2023

Het CCV heeft meerdere wijzigingen doorgevoerd in het raamwerk die betrekking hebben op de nascholingscursussen met e-learning en het e-learning systeem. Hieronder leest u wat dit voor u als opleider betekent.

Wijzigingen lesplannen

We zijn momenteel druk bezig om alle e-learning lesplannen te wijzigen naar de nieuwe eisen uit het raamwerk. Een van de belangrijkste wijzigingen is het toevoegen van een eindtoets van 20 vragen aan het einde van de e-learning, met vragen over de gehele cursus. Deze eindtoets vervangt de huidige kennistoets. De andere belangrijke wijziging is de docentenrapportage, waarin de resultaten van deze eindtoets weergegeven worden. 

Docentenrapportage

Een half uur voor aanvang van het klassikale deel van de cursus, zal een mail naar de docent worden verzonden. Hierin staat de docentenrapportage. In deze rapportage staan van alle cursisten de volgende gegevens:

 • Naam
 • Moment waarop de cursus is voltooid
 • Hoeveel tijd aan de cursus gespendeerd is
 • Wat het resultaat is van de eindtoets bij slagen
 • Wat het resultaat was van de eindtoets bij poging 1

Daaronder staat wie welke vraag goed of fout beantwoord heeft. De vragen staan vervolgens gesorteerd van slechtst gemaakt naar best gemaakt. 

Het klassikale gedeelte begint dus niet meer met een kennistoets, maar met het bespreken van deze eindtoets. De docent bespreekt klassikaal de eerste 5 tot 10 slechtst gemaakte vragen. De vragen zelf, met antwoord, staan ook in deze rapportage. 
Klik hier voor een voorbeeld van de docentrapportage.

Wijzigingen e-learning systeem

Er zijn ook wijzigingen in het e-learning systeem. Vanaf heden zijn de volgende wijzigingen zichtbaar:

 • Alle toetsvragen en antwoorden worden in een random volgorde weergegeven. Bij iedere volgende poging zal de volgorde van de vragen en antwoorden wisselen. 
 • Als de cursist 10 minuten inactief is komt een melding in beeld. Een teller gaat van 5 naar 0 minuten teruglopen. Na deze 5 minuten wordt de cursist uitgelogd.
 • Bij ‘gebruikers’ kun je vanaf heden meerdere cursisten tegelijk uploaden; de bulk-upload. Bekijk deze nieuwe optie bij het tabblad ‘import studenten’.
 • Bij het invoeren van cursist gegevens komt een veld ‘eerste voornaam conform ID’ en ‘achternaam’. Deze twee moeten beide ingevuld worden omdat deze op de bewijs van deelname zichtbaar zijn. Ook kan vanaf nu het TOP kandidaatsnummer worden ingevoerd.
 • Er is een communicatie-bericht toegevoegd. Hierin kunnen wij, als systeem eigenaar, een melding weergegeven als de mogelijkheid bestaat dat cursisten hinder kunnen ondervinden door onderhoud aan systeem of server. Verder wordt dit niet gebruikt.
 • Uiterlijk eind september zal, na het opwaarderen van het krediet, automatisch een factuur worden verzonden.

Aanmaken lesgroep

Bij het aanmaken van een lesgroep is naast het selecteren van een docent ook de optie ‘contactpersoon’ toegevoegd. Dit heeft te maken met de nieuwe docentenrapportage. 

 • Docent: dit is de docent die de cursus geeft. Deze ontvangt de docentenrapportage.
 • Contactpersoon (dit is vaak de manager): deze persoon ontvangt berichten die via de chat worden verstuurd en hier wordt ook de docentenrapportage naar verzonden.

LET OP: bij lesgroepen die al aangemaakt zijn voor 15 augustus is het veld ‘contactpersoon’ nu niet ingevuld omdat dit een extra veld is geworden. Ons advies is om bestaande lesgroepen even te controleren.

Belangrijk

De komende tijd zullen de aangepaste lesplannen e-learning door het CCV worden gecertificeerd. Betreft het een lesplan die u bij ons heeft aangeschaft, dan zorgen wij ervoor dat u deze nieuwste versie van ons gemaild krijgt.

Het nieuwe lesplan is voorzien van een nieuwe begindatum en staat vermeld in TOP onder een E4 code. Bijvoorbeeld U19 E4 is de e-learning voor Leefstijl. De datum in TOP is leidend. Koppel dus de juiste e-learning aan de juiste cursusdag.

Handleiding

De handleiding voor het gebruik van het e-learning systeem is ook aangepast. Mail ons voor de nieuwste versie.

Vragen?

Zijn er nog onduidelijkheden? Voor vragen neem contact met ons op via mail: info@code95-elearning.nl of bel 06-19355246.